NamnFrancis Burton
  • Yrke/Titeldoktor
Relaterade föremål
Dödsmask Napoleon I
  • Datering1829
  • Övriga Nyckelorddödsmask
  • Inventarienummer10252 (25:104)