NameJohan Leven Eklund
Related objects
Band 31: Systeme om Hästens rörelse mm utgifwet af Kongl. Stallmästaren och Ridd.Johan Leven Ekelund / Germund Ludvic Cederhielm Upsala 1771
  • Other keywordsBand 32. Absolute Reglor till Rid-Konsten efter Naturliga Lagar Första instruction af Rid-Scholan so