NameErik Brahe
 • FamilyBrahe, grevliga ätten nr 1
 • Function/TitleGreve
 • DatingLevnadstid: 1552-1614
Related objects
Porträtt, man
 • Dating1586
 • Other keywordsOljemålning
  Man
 • Inventory number1658
Porträtt, man
 • Keyword/TitlePorträtt, man
 • DescriptionÖverståthållare greve Erik Brahe, 1552-1614. Oljemålning på duk.
 • Dating1650-1700
 • Other keywordsKopia
  Oljemålning
  Man
 • Inventory number1032
Skissbok från ritmästare Thelotts undervisning (+). Manuskript
 • Dating1730-tal
Sal. öfwerstens Eric Brahes märkwärdiga och chriteliga beredelse til döden år 1756. Författad af thesz tillförordnande skriftefader, probsten mag. Magnus Troilius, Upsala,: tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktr. År 1770
 • Dating1770