NamnG. Boettger
  • Yrke/Titelkonstnär
Relaterade föremål
Ridkonsten eller grundelig anvisning till kännedom om hästar,...efter tredje förbättrade tyska upplagan af J. Daniel Knöll. Öfversatt af en f.d. kavalleri officer. Christianstad, 1828. Tryckt uti hof-secret. F. F. Cedergrens boktryckeri.
  • Datering1828