NamnFrima Wilh. H. Kempe.
Relaterade föremål
Affärshandlingar Ångbåtarna