NamnJosef Oscar Bensow
Relaterade föremål
Die Lehre von der Kenose
 • Tillverkat iLeipzig, Tyskland
 • Datering1903
 • InventarienummerLXIII:I:C.c.05.
Lärobok i symbolik
 • Tillverkat iStockholm, Sverige
 • Datering1904
 • InventarienummerLXIII:I:C.c.07.
Die Lehre von der Versöhnung
 • Tillverkat iGütersloh, Tyskland
 • Datering1904
 • InventarienummerLXIII:I:C.c.06.
Inledning och förklaring till Augsburgska bekännelsen
 • Tillverkat iStockholm, Sverige
 • Datering1905
 • InventarienummerLXIII:I:C.c.03.
Grunddragen af dogmhistorien med särskild hänsyn till de viktigaste dogmatiska lärobegreppens utvecklingshistoria
 • Tillverkat iStockholm, Sverige
 • Datering1905
 • InventarienummerLXIII:I:C.c.02.
Kyrka och stat i deras förhållande till hvarandra
 • Tillverkat iStockholm, Sverige
 • Datering1915
 • InventarienummerLXIII:I:C.c.04.