NamnGermund Ludvig Cederhielm
  • DateringLevnadstid: 1755-1841
Relaterade föremål
Band 31: Systeme om Hästens rörelse mm utgifwet af Kongl. Stallmästaren och Ridd.Johan Leven Ekelund / Germund Ludvic Cederhielm Upsala 1771
  • Övriga NyckelordBand 32. Absolute Reglor till Rid-Konsten efter Naturliga Lagar Första instruction af Rid-Scholan so