NamnKarl Hildebrand
Relaterade föremål
De svenska stadsmakterna och krigstidens folkhushållning