NamnEmil Andreas Gabriel Kleen
Relaterade föremål
Socialpolitiska kåserier
Svenska kannstöperier