NameHjalmar (Georg) Westring
Related objects
Lagberedningens förslag till ny lagstiftning angående makars rättsförhållanden