NameHjalmar Georg Westring
Related objects
Lagberedningens förslag till ny lagstiftning angående makars rättsförhållanden