NamnFromhold Ehrenström
  • Yrke/Titelunderstallmästare
Relaterade föremål
Huvudbanér
  • Datering1776-1777
  • Övriga NyckelordBanér
  • Inventarienummer19929 (45:438)