NameSvante Banér
Biography
Related objects

Friherre. Banérförare åt Gustav III vid tornerspelet på Adolf Fredriks torg 1777, vid denna tidpunkt var han korpral vid Kungliga Livdrabantkåren.