NameKungliga Teaterns skräddarverkstad
  • Function/TitleSkrädderi
Related objects
Kyller gustavianska riddarspelen
  • Dating1800 cirka
  • Other keywordskyller
  • Inventory number15262 (45:175)
kyller gustavianska riddarspelen
  • Dating1800 cirka
  • Other keywordskyller
  • Inventory number15265 (45:170)