NameKarl Smedman
Related objects
Mynt, mått, mål och vigt-förhållanden i de vigtigaste af jordens länder