NamnKarl Smedman
Relaterade föremål
Mynt, mått, mål och vigt-förhållanden i de vigtigaste af jordens länder