NameAktiebolaget Hälsans Kemiska Laboratorium
Biography
Related objects

Kriminell organisation ledd av biografägaren Christian Olsen (alias Dr. Neslo), vilken hade som syfte att sälja undermedicin. Bolaget och skandalen porträtterades i filmen "Aktiebolaget Hälsans Gåva" 1916.