NamnAlgots
  • Yrke/Titelkonfektionsfabrik
  • DateringVerksamhetstid: 1913-1977, Sverige, Borås
Biografi
Relaterade föremål

Företaget bilddes 1913 under namnet Algot Johansson AB. 1977 försattes företaget i konkurs och gick upp i den statliga tekokoncernen Eiser., Alternativ stavning: Algots