NamnElf Edlund
  • Yrke/Titeldesigner
Biografi
Relaterade föremål

Designer på Algots modellavdelning på sextio- och sjuttiotalet.