NameJacob Wegelius
  • FamilyWegelius
  • Function/TitlePräst, läkare
  • DatingLevnadstid: 1779-1861, Finland, Vårö / Malax
Biography
Related objects

Filosofie doktor, medicine kandidat, präst, jubelmagister, teologie doktor. Följde som läkare och präst med svenska armén till Umeå 1808.

Gift första gången 1809 med Christina Charlotta von Essen och andra gången 1854 med Emilia Runeberg (syster till skalden Johan Ludvig Runeberg).