NameHans Grefft
  • DatingLevnadstid: 1645
Biography
Related objects

Hans Grefft anlitades av den Lübeckiske köpmannen Thomas Ritter för att, med två tidsinställda brandbomber, förstöra skeppen Tre Lejon och Draken som befann sig i Wismars hamn. Attentatet uppdagades i förhand och Grefft dömdes till bålet.

Se Axel Oxenstiernas skrifter (1897) avd. 2, band 8.