NameCarl Akrell
Related objects
Porträtt man
  • Keyword/TitlePorträtt man
  • DescriptionPorträtt av Carl Akrell, generallöjtnant (1854), 1779-1868.
    Litografi efter 1870.
  • Dating1870 efter
  • Other keywordsLitografi
  • Inventory number2789
Fullständig reskarta öfver Sverige