NameCarl Reinhold Alskogius
Related objects
Järnvägs- och reskarta