NameEbbe Ulfeld
Biography
Related objects

Befälhavare för de danska styrkorna år 1644, då svenskarna gick över danska gränsen mot Hälsingborg.