NameIsrael Barcker
  • Function/TitleBildhuggare
Biography
Related objects

Gesäll hos bildhuggaren Gustaf Asplund 1760, och sedan denne avlidit samma år, fortsatte han arbetet i verkstaden, som leddes av änkan Emerentia Asplund till december 1766. Vid sitt giftermål med jungfrun Brita Christian Krok 1771 var han bildhuggare vid Kungliga Hovstallet. Från 1774 är familjen bosatt i Jacobs församling och samma år skulpterar Barcker åt änkedrottning Lovisa en statsvagn, som målats av Johan Paschs elev Lars Bolander. Bland andra arbeten klan nämnas reparationer 1778 av bildhuggeriet på statskarossen Burmannia.