NamnCarl Beck-Friis
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Friherre Carl Beck-Friis Bergsingeniör