NamnJohan Hugo Beck-Friis
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Friherre Johan Beck-Friis t. f. andra sekreterare i Kungl. utrikesdepartementet.
Visitkort