NameSigward Beck-Friis
Related objects
Visitkort
  • Keyword/TitleVisitkort
  • DescriptionVisitkort från Friherre Sigward Beck-Friis, Kungl. Livgardet till häst.