NamnEinar Christerson
  • Yrke/TitelKapten
Relaterade föremål
Visitkort
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Kapten Einar Christerson, vid Kungl. Svea artilleriregemente.