NamnWalter Cohen
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Dr. Walter Cohen, Kustos der Gemäldegalerie Dusseldorf.