NamnAnna von Eckermann f. von Rosen
Biografi
Relaterade föremål

Anna* Augusta von Eckermann, (född von Rosen) föddes1866, barn till Bernhard Robert* Alfred von Rosen och Anna* Eufrosyne von Rosen (född Barnekow).
Bernhard föddes på 8 juni 1826, i Orraryd, Nöbbele sn., Kronobergs län, Sverige.
Anna* föddes på 15 juli 1834, i Spannarp, Ausås sn., Kristianstads län, Sverige.
Anna* hade 4 syskon: Kjell von Rosen och 3 andra syskon.
Anna* gifte sig med Erik Anton von Eckermann på dag månad 1889, vid 23 år.
Erik föddes på 18 maj 1858, i Edeby. Södermanlands län, Sverige.
Anna* avled 1961, vid 95 år.