NamnAxel Gyllenstierna
  • Yrke/TitelKammarherre
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Friherre och Friherrinnan Axel Gyllenstierna.
Visitkort