NamnCarl Hallenborg
  • Yrke/TitelÖverste
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Överste Hallenborg, Chef för Kungl. Smålands Husar Regemente, Överadjutant hos H. M. Konungen.
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Överstelöjtnant och Fru Hallenborg.