NamnGustaf Ludvig Hamilton
  • Yrke/TitelMajor
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Majoren greve G. L. Hamilton, kungl. livregementets husarers reserv.