NamnClaes Lagerberg
  • Yrke/TitelKammarherre
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från kammarherren greve Claes Lagerberg.
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från kammarherren greve Claes Lagerberg och Fru Lagerberg.