NamnAxel Lagerbielke
  • Yrke/TitelMajor
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Friherre Axel Lagerbielke, Major vid Kungl. Svea livgarde.
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Friherre Axel Lagerbielke och Fru Lagerbielke.