NamnElias Lagercrantz
  • Yrke/Titelv. Häradshövding
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från vice Häradshövdingen Elias Lagercrantz.
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från vice Häradshöfdingen o. Fru Lagercrantz.