NamnWilhelm Löwenhielm
  • Yrke/TitelLöjtnant
  • DateringLevnadstid: 1883-1975
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Wilhelm Löwenhielm, Löjtnant vid Kungl. Livregementets Dragoner.
Visitkort