NamnKarl Mörner
  • Yrke/TitelLöjtnant
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från greve Karl Mörner, Löjtnant vid Kungl. Wendes artilleriregemente
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från greve Karl Mörner och grevinnan Mörner