NamnGerda Nordenfelt
  • Yrke/TitelHovfröken
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Hovfröken Nordenfelt, f. d. tjenstgörande hos H. M. Drottning Sophia