NamnWalter Philipson
  • Yrke/Titelv. Häradshövding
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Walter Philipson, v. Häradshövding.