NamnBror Ramel
  • Yrke/TitelFriherre
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från friherre Bror Ramel, löjtnant vid Kungl. flottan