NamnHans von Rosen
  • Yrke/TitelGreve
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Greve Hans von Rosen, Kungl. Livgardet till häst.
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Greve Hans von Rosen och Grevinnan von Rosen.