Namnde Schack
  • Yrke/TitelBaronne
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från La Baronne de Schack, f. de Borcke.