NamnHenrik von Schwerin
  • Yrke/TitelKapten
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Greven Henrik von Schwerin, Kapten vid Kungl. Positionsartilleriregementet.