NameLars C:son Sparre
  • Function/TitleGenerallöjtnant
Related objects
Visitkort
  • Keyword/TitleVisitkort
  • DescriptionVisitkort från Friherre Lars C:son Sparre och Friherrinan Sparre.
Visitkort
  • Keyword/TitleVisitkort
  • DescriptionVisitkort från Generallöjtnant Friherre Sparre, Generalfälttygmästare och Inspektör för Artilleriet.