NamnLars C:son Sparre
  • Yrke/TitelGenerallöjtnant
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Friherre Lars C:son Sparre och Friherrinan Sparre.
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Generallöjtnant Friherre Sparre, Generalfälttygmästare och Inspektör för Artilleriet.