NamnThomasine Stierncrona
  • Yrke/TitelHovfröken
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Thomasine Stierncrona, Hovfröken hos H. M. Enkedrottningen