NamnGustaf Stiernspetz
  • Yrke/TitelLöjtnant
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Löjtnant Gustaf Stiernspetz, vid Kungl. Svea livgarde.