NamnStina von Stockenström
  • Yrke/TitelHovfröken
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från H. K. H. Kronprinsessan tjenstgörande Hovfröken Stina von Stockenström.