NamnE. F. Sörensen
  • Yrke/TitelRyttmästare
Relaterade föremål
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Ryttmästare E. F. Sörensen, Kungl. Livregementets dragoners reserv.
Visitkort
  • Nyckelord/TitelVisitkort
  • KortbeskrivningVisitkort från Ryttmästare E. F. Sörensen och Fru Sörensen